Da biste započeli registraciju, potrebno je da kliknete na dugme koje otvara meni sa opcijama.
 
Registraciju započinjete klikom na link "Registrujte se" u meniju ili klikom na link OVDJE.

 


U prozoru za registraciju unesite svoje podatke i kliknite na dugme Registracija.
  

Nakon što ste kliknuli dugme za registrovanje, naredni korak je "Saglasnost i potvrda" opštih uslova korišćenja i politika privatnosti, gdje obavezno prihvatanje Opštih uslova korišćenja i privatnosti, ostala polja su opciona prilikom davanja saglasnosti.
 
 

Nakon potvrde, dobićete obavještenje o započetom procesu registracije.Na e-mail adresu koju ste naveli prilikom registracije dobićete instrukcije za kompletiranje procesa registracije.


Pronađite email koji ste dobili od nas i kliknite na odgovarajući link unutar njega.
 


Nakon toga uspješno ste završili proces kreiranja naloga.