Ova Politika privatnosti pripada privrednom društvu Sport Vision DOO Bijeljina, Pantelinska 79A, 76 300 Bijeljina , Matični broj: 59-01-0118-14 (1-5576), PIB: 4401843920003  („Politika privatnosti“).

 1. Definicije, svrha i obim primjene Politike privatnosti

"Sport Vision“ ili „mi“ označava privredno društvo SPORT VISION DOO Bijeljina, Pantelinska 79A, 76 300 Bijeljina,  Matični broj 59-01-0118-14 (1-5576), PIB: 4401843920003;

Internet Prodavnice“ označavaju internet prodavnice kojima upravlja Sport Vision u okviru svoje poslovne djelatnosti, a naročito www.buzzsneakers.ba, www.sportreality.ba i www.sportvision.ba, pojedinačno „Internet Prodavnica“;

Internet Sajtovi“ označavaju Internet Prodavnice i druge internet stranice kojima upravlja Sport Vision kao pomoć funkcionisanju Internet Prodavnica, a naročito www.sportandbonus.com/ba i www.mojprofil.ba, pojedinačno „Internet Sajt“;

Korisnik“, „Vi“ označava Vas, korisnika Internet Sajtova (bilo koje fizičko lice);

Povezane Usluge“ označava usluge ili funkcije koje pruža ili dijeli Sport Vision ili treća lica, uključujući usluge koje se pružaju pod posebnim uslovima i odredbama, koje podržavaju osnovne aktivnosti Sport Vision-a ili olakšavaju korišćenje usluga ili funkcionalnosti Sport Vision-a od strane korisnika, na primjer, obezbjeđivanjem dostave u istom danu ili putem paketomata.

ZZLP“ označava Zakon o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011);

“Agencija” označava Agenciju za zaštitu ličnih podataka BiH;

lični podaci” podrazumijevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice koje je identifikovano ili može da se utvrdi identitet lica;

obrada ličnih podataka” bilo koja radnja ili skup radnji koje se vrše nad podacima, bilo da je automatska ili ne, a posebno prikupljanje, unošenje, organizovanje, pohranjivanje, prerađivanje ili izmjena, uzimanje, konsultovanje, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način omogućavanje pristupa podacima, svrstavanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje („obrada“);

profilisanje“ je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocijenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja.

kontrolor” jesvaki javni organ, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno sa drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa;

obrađivač” je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ koji obrađuje lične podatke u ime kontrolora.

Mi brinemo o zaštiti Vaših ličnih podataka i stoga Vas molimo da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti, kako biste se upoznali sa načinom i obimom obrade, koje lične podatke obrađujemo, kako ih koristimo, za koju svrhu, koliko dugo ih čuvamo i koja prava Vam stoje na raspolaganju u vezi sa obradom ličnih podataka.

Svrha ove Politike privatnosti je da utvrdi obim i pravne osnove za obradu Vaših ličnih podataka koje prikupljamo u vezi sa Vašim korišćenjem Internet Sajtova i Povezanih Usluga, te da definiše mjere koje Sport Vision preduzima da zaštiti Vaše lične podatke. Primamo vaše lične podatke od Vas kada kreirate korisnički nalog, u vezi sa Vašim aktivnostima (uključujući transakcije) na Internet Prodavnicama, pregledom ponuda i u vezi sa ažuriranjem podataka na korisničkom nalogu. Obrada ličnih podataka takođe može biti povezana sa nizom drugih aktivnosti koje obavljate i koje su direktno povezane sa korišćenjem Internet Sajtova i Povezanih Usluga. Podatke o vašim pošiljkama možemo dobiti direktno od prevoznika. Ako koristite Povezane Usluge, vaše lične podatke nam takođe mogu dostaviti nezavisni dobavljači koji nude Povezane Usluge.

Ova Politika privatnosti se primjenjuje samo na prikupljanje i obradu podataka putem Internet Sajtova, kao i kada koristite naše online usluge. Za podatke koje prikupljamo i obrađujemo na drugi način, obratite nam se putem e-maila na infobih@sportandbonus.com ili slanjem pisanog zahtjeva na adresu Sport Vision DOO, Pantelinska 79A, 76 300 Bijeljina.

Nećemo koristiti niti djeliti vaše lične podatke u svrhe koje nisu povezane sa svrhama opisanim u ovoj Politici privatnosti a da vas o tome ne obavijestimo, a ukoliko to bude potrebno daćemo vam priliku da odlučite da li smijemo da koristimo vaše lične podatke na taj način.

Odgovarate za tačnost i istinitost svih informacija koje ste nam dali ili koje nam date i garantujete da ćete svojim korisničkim nalogom upravljati lično.

Ukoliko se ne slažete sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem Internet Sajtova, kao i da nam ne ustupate svoje lične podatke.

U slučaju da Internet Sajt sadrži linkove ka drugim internet stranicama, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama. Sport Vision nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet stranica, te ne može biti odgovoran za zaštitu Vaše privatnosti kada ih posjećujete.

Sport Vision kao kontrolor ličnih podataka u smislu ZZLP određuje svrhu, osnov i načine obrade Vaših ličnih podataka.

 1. Obim, svrha i pravni osnov obrade ličnih podataka i period čuvanja

Obim ličnih podataka koje obrađujemo može da varira u zavisnosti od usluga i funkcionalnosti Internet Sajtova koje koristite. Da bismo Vam pomogli da razumijete koje lične podatke obrađujemo, u nastavku smo naveli informacije o vrstama podataka koje obrađujemo, kategorišući ih prema funkcionalnostima i svrhama obrade.

Za svaku od svrha obrade definisali smo pravni osnov za obradu i rok čuvanja ličnih podataka. Vaše lične podatke ćemo čuvati u periodu u kome su neophodni za ostvarenje svrhe za koju se obrađuju. Nakon ispunjenja svrhe, trajno ćemo ih obrisati ili onemogućiti pristup (tj. postaće anonimni), osim ukoliko se radi o podacima na čije čuvanje smo vremenski neograničeno obavezani zakonom. Kriterijumi za određivanje vremena tokom koga čuvamo podatke su: (i) zakonske obaveze i (ii) prema potrebi, za realizaciju i postupanje prema zahtjevu koji ste nam uputili.

-Na primjer, kada obrišete korisnički nalog, više nećemo obrađiti vaše lične podatke da bismo vam pružali usluge i funkcionalnosti korisničkog naloga, ali ćemo uskladištiti vaše lične podatke za period koji je zakonom dozvoljen kako bismo vam omogućili da potvrdite svoja prava i omogućili prikazivanje istorije transakcija između Vas i nas.

U slučaju da se osnov obrade zasniva na Vašoj saglasnosti za obradu, a Vi povučete svoj pristanak na obradu, mi ćemo trajno obrisati te lične podatke, osim ukoliko nas zakon ne obavezuje da ih čuvamo.

       2.1 Posjeta Internet Sajtovima

Prilikom posjete Internet Sajtovima, pretraživač koji koristite na vašem uređaju će automatski i bez vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice: IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu, datum i vrijeme pristupa,  ime i URL preuzete datoteke, internet stranicu sa koje se pristupa (referrer URL), pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime vašeg provajdera. Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci.

Ukoliko ste u vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju, ovu funkciju koristimo kako bismo Vam ponudili Povezane Usluge na osnovu Vaše trenutne lokacije (na primjer, lokaciju najbliže prodavnice).

Utvrđivanje Vaše lokacije možete u svakom trenutku isključiti tako što na svom uređaju potpuno deaktivirate uslugu geolociranja. U svakom trenutku ste takođe u mogućnosti da upravljate svojim odobrenjem za pristup lokaciji Vašeg uređaja tako što u postavkama uređaja deaktivirate odobrenje za ovu funkciju.

Vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa pravilima opisanim u tabeli ispod u vezi sa vašim pristupom Internet Sajtovima. Vaši lični podaci se takođe mogu obrađivati u druge svrhe, kao što ćete saznati iz daljih odjeljaka ove Politike privatnosti.
 

Vrsta podataka

Svrha obrade

Pravni osnov obrade

Period čuvanja

IP adresa

Uspostavljanje nesmetane veze i komfornog korišćenja internet stranice i procjena bezbjednosti i stabilnosti sistema.

Naš zakoniti interes koji proizilazi iz svrhe (Član 6, tačka e) ZZLP)

Za vrijeme posjete internet stranici

Geolokacija

Nuđenje Povezanih Usluga u skladu sa lokacijom

Naš zakoniti interes da ponudimo usluge prilagođene lokaciji korisnika (Član 6, tačka e) ZZLP)

Za vrijeme posjete internet stranici

 

       2.2. Korisnički nalog

 

Kako biste koristili neke funkcionalnosti Internet Prodavnica, morate registrovati korisnički nalog u skladu sa Opštim uslovima, osim ukoliko je Opštim uslovima predviđeno da se mogu koristiti i bez registracije ili prijavljivanja (npr. Online kupovina).

Jedinstveni korisnički nalog za sve Internet Prodavnice se nalazi na internet lokaciji mojprofil.ba, ali njemu možete pristupiti i koristiti ga isključivo putem Internet Prodavnica.

Registracijom korisničkog naloga zaključujete ugovor sa Sport Vision-om na koji se primjenjuju Opšti uslovi, a naročito odeljak VI Opštih uslova.

Registracija, popunjavanje i korišćenje korisničkog naloga podrazumijeva obradu ličnih podataka od strane Sport Vision-a.

Sljedeći lični podaci se prikupljaju u okviru procesa registracije: ime, prezime, e-mail adresa, datum rođenja i pol (nije obavezan podatak).

Ako iz bilo kog razloga ne date ove podatke o ličnosti (osim podatka o polu), nažalost nećemo moći da kreiramo Vaš korisnički nalog i zaključimo ugovor sa vama, odnosno nećete moći da koristite naše usluge i funkcionalnosti dostupne samo registrovanim korisnicima.

Na Internet Prodavnicama se možete prijaviti i putem društvenih mreža (Facebook i Google) koristeći profil registrovan na tim društvenim mrežama. Prilikom prvog prijavljivanja putem društvenih mreža, imate mogućnost da definišete koji podaci o Vašem profilu na tim društvenim mrežama će biti sačuvani, s tim da je ime (eng. Name) neophodno da se sačuva da se završi proces prijavljivanja putem društvenih mreža.

Ukoliko bude potrebno pribaviti dodatne podatke, obavijestićemo Vas o tome, navodeći njihov obim, svrhu, pravni osnov i period čuvanja.

Kada koristite usluge autentifikacije trećih strana (Facebook i Google), trebalo bi da pročitate relevantne odredbe i pravila koja regulišu obradu ličnih podataka od strane subjekata koji nude takve usluge. Mi ne odgovaramo za njihovu usklađenost sa propisima o zaštiti ličnih podataka.

Verifikacija e-mail adrese je obavezan korak u cilju kompletiranja procesa registracije korisničkog naloga, osim nakon prijavljivanja putem društvenih mreža (Facebook i Google).

Osim gore navedenih podataka koji se unose prilikom registacije korisničkog naloga, na svom korisničnom nalogu možete, ali ne morate, unijeti i sledeće podatke, koje uvijek možete i obrisati:

 • broj telefona prijavljivanjem za Sport & Bonus program lojalnosti:
 • podatke o adresi: grad, opština, poštanski broj, ulica i broj;
 • podatke o Vašim preferencijama: omiljeni sportovi, omiljeni brendovi, omiljena vrsta proizvoda, veličina odjeće, veličina obuće, omiljena boja, omiljeni proizvodi; i
 • podaci o članovima porodice (ne lični podaci članova porodice): starost i pol.

Ukoliko unesete gore navedene podatke, mi ćemo koristiti broj telefona da vas identifikujemo kao člana Sport & Bonus programa lojalnosti, podatke o adresi da ponudimo više komfora pri budućim porudžbinama, tako da ne morate svaki put da ih unosite, a podatke o Vašim preferencijama i članovima porodice, da prilagodimo prikaz proizvoda na našim Internet Prodavnicama Vašim interesovanjima i karakteristikama.

Pored toga, Vašem korisničkom nalogu pridružujemo i prikazujemo Vam i sljedeće podatke:

 • status porudžbina, od momenta kreiranja, obrade, do isporuke i, eventualno, povrata robe, na svim Internet Prodavnicama;
 • istorija kupovina: podaci o svim obavljenim kupovinama u našim fizičkim prodavnicama i Internet Prodavnicama, u prethodne dvije godine;
 • promjene cijena i dostupnost veličina proizvoda koje ste na Internet Prodavnicama označili da vam se dopadaju;
 • proizvodi koje ste posljednje razgledali na Internet Prodavnicama; i
 • podatke o programu lojalnosti Sport&Bonus, ukoliko ste član programa i verifikovali ste svoj broj mobilnog telefona, uključujući pregled broja bodova za dostizanje bonusa, cash back, artikala koji su na sniženju uz Sport&Bonus program lojalnosti i važenje rođendanskog vaučera.

Smatramo da imamo zakoniti interes da pridružimo ove podatke Vašem korisničkom nalogu, jer je obrada ove vrste podataka takođe korisna za Vas jer vam omogućava bolje korisničko iskustvo i da pristupite informacijama u skladu sa svojim izborima.

Molimo da imate u vidu da ste u obavezi da kontinuirano ažurirate vaše lične podatke ukoliko se promijene na bilo koji način. Ovo je neophodno radi pravilnog ispunjavanja naših i vaših obaveza. Vi snosite isključivu odgovornost za tačnost unesenih podataka, kao i ukoliko neka naša obaveza nije ispunjena ili nije potpuno ili ispravno ispunjena, zbog neažurnosti podataka. Sport Vision može vršiti izmjenu unesenih podataka u Vašem korisničkom nalogu samo na Vaš zahtjev.

Korisnički nalog predstavlja jedinstvenu identifikaciju korisnika u Našem sistemu i možemo Vašem korisničkom nalogu pridružiti bilo koji podatak koji nam dostavite ili koji o Vama prikupimo u skladu sa ZZLP i ovom Politikom privatnosti.

Vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa pravilima opisanim u tabeli ispod u vezi sa vašim korisničkim nalogom. Vaši lični podaci se takođe mogu obrađivati u druge svrhe, uključujući marketinške svrhe i radi realizacije porudžbina, kao što ćete saznati iz daljih odjeljaka ove Politike privatnosti.

 

Vrsta podataka

Svrha obrade

Pravni osnov obrade

Period čuvanja

Ime i prezime, e-mail adresa i datum rođenja

Pružanje usluga u vezi sa uspostavljanjem i upotrebom korisničkog naloga

Neophodno za preduzimanje radnji prije zaključenja ugovora, da možemo da Vas identifikujemo i da utvrdimo da li imate poslovnu sposobnost za preuzimanje ugovornih obaveza i davanje saglasnosti na obradu, u smislu godina starosti (Član 6, tačka b) ZZLP)

Do brisanja korisničkog naloga ili obustave usluge

Broj telefona

Identifikacija člana Sport&Bonus programa lojalnosti

Neophodno za izvršenje ugovora i za preduzimanje radnji prije zaključenja ugovora, odnosno za identifikaciju člana Sport&Bonus programa lojalnosti (Član 6, tačka b) ZZLP)

Do brisanja korisničkog naloga

Adresa

Podešavanje i prilogođavanje korisničkog naloga parametrima za buduću porudžbinu

Naš zakoniti interes da čuvanjem Vaših podataka o adresi i ponudimo više komfora pri budućim porudžbinama (Član 6, tačka e) ZZLP)

Do brisanja podataka od strane korisnika ili brisanja korisničkog naloga

Pol, preferencije, članovi porodice, istorija kupovina i poslednje pregledani proizvodi

Prilagođavanje prikaza artikala i, ukoliko je data saglasnost, prilagođavanje obavještenja o ponudama, u skladu sa Vašim interesovanjima i karakteristikama

Naš zakoniti interes da unapredimo korisničko iskustvo i olakšamo Vam pristup informacijama, artiklima i ponudama za koje možete biti zainteresovani (Član 6, tačka e) ZZLP)

Do brisanja podataka od strane korisnika ili brisanja korisničkog naloga

 

       2.3. Online kupovina

Sport Vision obrađuje lične podatke u svrhu ostvarivanja prava i obaveza iz zaključenih ugovora o kupoprodaji na osnovu porudžbina putem Internet Prodavnica („Online kupovina“), a u skladu sa Opštim uslovima.

Lični podaci koje prikupljamo od Vas u vezi sa Online kupovinom su:

 • Identifikacioni podaci: ime i prezime;
 • Kontakt podaci: e-mail i broj telefona;
 • Podaci o adresi za isporuku: grad, opština, poštanski broj, ulica i broj,
 • Broj kartice Sport&Bonus programa lojalnosti (ukoliko je primjenjivo); i
 • Broj poklon kartice ili kartice sa popustom (ukoliko je primjenjivo).

Ukoliko ste prijavljeni na Vaš korisnički nalog i unijeli ste ove podatke u korisnički nalog, oni će biti automatski preuzeti iz Vašeg korisničkog naloga u procesu Online kupovine.

Ukoliko ovi podaci nisu uneseni u Vaš korisnički nalog ili vršite Online kupovinu kao gost, odnosno bez prijave na korisnički nalog, moraćete lično da ih unesete prilikom porudžbine.

U trenutku Online kupovine dodatno se automatski prikupljaju i sledeći podaci koji ne otkrivaju direktno identitet, a prikupljaju se i obrađuju radi evidentiranja porudžbine za prevenciju eventualnih zloupotreba: Vaša IP adresa (anonimno) i datum i vrijeme kupovine.

Ako porudžbinu vratite u roku za odustanak od ugovora, zbog zakonskih obaveza moraćemo da prikupimo i podatke o Vašem broju lične karte ili pasoša, kao i podatke o broju Vašeg bankovnog računa radi povrata sredstava.

Podaci koje obrađujemo u vezi sa Online kupovinom, obrađuju se i zbog zakonskih obaveza u vezi sa vašom porudžbinom odnosno odustankom od iste, kao što su omogućavanje podnošenje reklamacija i povrata, otkrivanje i/ili sprečavanja zloupotrebe ili prevare, slanje zamjenske robe.

Ime i prezime, adresa isporuke, e-mail adresa i broj telefona, dobijene potvrdom narudžbine od strane korisnika, dijelimo sa našim partnerima za logistiku kako bismo pripremili proizvode iz Vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema vašem zahtjevu. Naši poslovni partneri ovlašćeni su te podatke koristiti i kontaktirati Vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

Prilikom plaćanja Vaše narudžbine platnom karticom putem interneta, mi ne obrađujemo niti čuvamo podatke o vašoj platnoj kartici. Prilikom plaćanja, bićete automatski preusmjereni na stranicu Monri gde se i realizuje plaćanje. Unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke, a prenos preko interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Podaci o platnoj kartici nijednog trenutka nisu dostupni Sport Vision-u.

Broj telefona, e-mail i adresa, kao i geolokaciju, možemo koristiti da Vam ponudimo Povezane Usluge, kao što su pronađi lokaciju najbliže prodavnice.

Vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa pravilima opisanim u tabeli ispod u vezi sa Online kupovinom. Vaši lični podaci se takođe mogu obrađivati u druge svrhe, uključujući marketinške, kao što ćete saznati iz daljih odjeljaka ove Politike privatnosti.
 

Vrsta podataka

Svrha obrade

Pravni osnov obrade

Period čuvanja

Identifikacioni podaci, kontakt podaci, podaci o adresi za isporuku, broj Sport&Bonus kartice, broj poklon kartice i broj kartice sa popustom

Realizacija porudžbine i dostavljanja informacija o statusu porudžbine

Neophodno za izvršenje ugovora i za preduzimanje radnji prije zaključenja ugovora u vezi sa porudžbinom (Član 6, tačka b) ZZLP)

Do isteka jedne godine od zastarjelosti obaveza u vezi sa poružbinom (10+1 godina)

Obrada reklamacija i povrata, otkrivanje i/ili sprečavanja zloupotrebe ili prevare, slanje zamjenske robe, povlačenje proizvoda

Neophodno u cilju poštovanja naših pravnih, odnosno zakonskih obaveza (Član 6, tačka a) ZZLP)

Do isteka jedne godine od zastarjelosti obaveza u vezi sa poružbinom (10+1 godina)

Broj bankovnog računa

Povrat novca na osnovu odustanka od ugovora

Neophodno u cilju poštovanja naših pravnih, odnosno zakonskih obaveza (Član 6, tačka 3) ZZLP)

Pet godina od povrata novca

Kontakt podaci, adresa i geolokacija

Ponuda povezanih Usluga prilikom porudžbine

Naš zakoniti interes da otpremanje i dostavu u najvećoj mjeri prilagodimo kupcima (Član 6, tačka e) ZZLP)

Do okončanja porudžbine

 

       2.4. Marketing, obavještenja i Newsletter

U vezi sa našim marketinškim aktivnostima, možemo obraditi Vaše kontakt podatke za slanje obavještenja, ponuda i informacija o pogodnostima i/ili Newsletter-a, a možemo obraditi i lične podatke koji nam pomažu da uskladimo ponude i sadržaj sa vašim interesovanjima i očekivanjima. Ovi podaci mogu da uključuju, na primjer, vaše izabrane preferencije i podatke uskladištene putem kolačića, kao što je ponašanje na Internet Prodavnicama.

Ukoliko ste dali saglasnost za prijem obaveštenja, ponuda i informacija o pogodnostima („Newsletter“), koristimo Vaš e-mail i broj telefona za slanje informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama/konkursima, novostima i ponudama naših prodavnica i programa lojalnosti kojim upravljamo, uključujući naročito prodavnice Sport Vision, Buzz, Sport Reality! i program lojalnosti Sport&Bonus („direktni marketing“).

Ukoliko ste dali saglasnost za prijem obaveštenja, ponuda i informacija o pogodnostima, odnosno Newsletter-a, putem e-maila, koristićemo e-mail adresu koju ste verifikovali.

Ukoliko ste dali saglasnost za prijem obavještenja, ponuda i informacija o pogodnostima, odnosno Newsletter-a, putem broja telefona, obavještenja ćemo Vam slati putem SMS-a, Viber-a (ukoliko koristite), Whats App-a (ukoliko koristite) i drugih aplikacija za razmjenu poruka koje eventualno koristite, koristeći broj telefona koji ste verifikovali za Sport&Bonus program lojalnosti.

Na vašem korisničkom nalogu možete upravljati saglasnostima za prijem obavještenja, ponuda i informacija o pogodnostima, odnosno Newsletter-a, prema konceptima kojima upravljamo (fizičke prodavnice i Internet Prodavnice buzz, sport reality, Sport Vision, i program lojalnosti Sport&Bonus) i prema načinu komunikacije (putem e-maila ili broja telefona).

Vašu saglasnost možete u svakom trenutku povući, i to kako za pojedine ili sve koncepte (prodavnice i program lojalnosti), tako i za pojedine ili sve načine komunikacije (e-mail i broj telefona), putem svog korisničkog naloga u opciji „Obavještenja“, a imate mogućnost da odjavu izvršite putem e-maila na infobih@sportandbonus.com.

Saglasnost za prijem obavještenja, ponuda i informacija o pogodnostima, odnosno Newsletter-a e-mailom možete u svakom trenutku povući i putem linka koji je sadržan u svakom e-mailu, koristeći opciju za odjavu (unsubscribe).

Saglasnost za prijem obavještenja putem broja telefona možete u svakom trenutku povući i direktno putem aplikacije ili SMS poruke.

Povlačenje saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade izvršene do momenta povlačenja.

Sadržaj koji Vam šaljemo ili Vas o njemu obavještavamo na gore opisan način, prilagodićemo Vašim interesovanjima, kako bi bio relevantan za Vas kao potencijalnog kupca, koristeći:

 1. podatke o adresi, polu, preferencijama i članovima porodice, koje nam dobrovoljno date putem korisničkog naloga;
 2. podatke o istoriji kupovina;
 3. podatke o ponašanju u kontaktu sa nama: kupovine, povrati robe, reklamacije, interakcije kroz mobilne aplikacije, interakcije sa stranicama na društvenim mrežama i interakcije sa korisničkom podrškom.

Na gore opisani način ćemo prilagoditi i prikaz proizvoda na Internet Prodavnicama Vašim interesovanjima, na osnovu njihove raspoloživosti i karakteristika, kako bismo prioritetno prikazivali artikle za koje procijenimo da mogu biti interesantni za Vas („kontekstualni marketing“).

Podatak o datumu rođenja možemo da koristimo i radi omogućavanja rođendanskog popusta. Radi izbegavanja sumnje, korišćenje rođendanskog popusta nije obavezno.

Vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa pravilima opisanim u tabeli ispod u vezi sa marketingom. Vaši lični podaci se takođe mogu obrađivati u druge svrhe kao što ćete saznati iz daljih odjeljaka ove Politike privatnosti.
 

Vrsta podataka

Svrha obrade

Pravni osnov obrade

Period čuvanja

Kontakt podaci

Direktni marketing

Vaša saglasnost (Član 5. ZZLP)

Do povlačenja saglasnosti

Adresa, pol, preferencije i članovi porodice, istorija kupovina, datum rođenja, ponašanje na Internet Prodavnicama, ponašenje u kontaktu sa nama

Prilagođavanje direktnog marketinga interesovanjima i karakteristikama korisnika i kontekstualni marketing

Naš zakoniti interes da promociju i ponudu proizvoda prilagodimo interesovanjima potencijalnih kupaca i olakšamo im pristup artiklima i ponudama za koje mogu biti zainteresovani (Član 6, tačka e) ZZLP)

Do brisanja podataka iz korisničkog naloga ili brisanja korisničkog naloga

 

       2.5. Različite vrste upita

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama i vrste upita, možemo da prikupljamo Vaše podatke o imenu i prezimenu, broju telefona, e-mail adresi, kao i ostale informacije koje ste podijelili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.

Naš i istovremeno Vaš interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na vaša pitanja, ukoliko je neophodno da riješimo postojeće probleme i kako bi time obezbijedili vaše zadovoljstvo kao našeg kupca ili kao korisnika Internet Sajtova.

Vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa pravilima opisanim u tabeli ispod u vezi sa upitima. Vaši lični podaci se takođe mogu obrađivati u druge svrhe kao što ćete saznati iz daljih odjeljaka ove Politike privatnosti.
 

Vrsta podataka

Svrha obrade

Pravni osnov obrade

Period čuvanja

Identifikacioni podaci, kontakt podaci, drugi podaci koje unesete u upit

Anketa (dobrovoljna)

Vaša saglasnost (Član 5. ZZLP)

Pet godina

Odgovor na upit u vezi sa budućom ili aktuelnom porudžbinom

Neophodna za izvršenje ugovora ili za preduzimanje radnji, na zahtjev, prije zaključenja ugovora, u vezi sa  sa budućom ili aktuelnom porudžbinom (Član 6 tačka b) ZZLP)

Do isteka jedne godine od zastarjelosti obaveza u vezi sa poružbinom (10+1 godina) ili godinu dana od odgovora ako ne bude porudžbine

Odgovor na upit u vezi sa reklamacijom, povratom robe ili odustankom od ugovora

Naše pravne obaveze, odnosno zakonske obaveze (Član 6, tačka a) ZZLP)

Do isteka jedne godine od zastarjelosti obaveza u vezi sa poružbinom (10+1 godina)

Odgovor na upit u vezi sa našim i/ili vašim pravima i obavezama ili proizvodima i/ili uslugama koje nudimo

Naš zakoniti interes za zaštitu naših i vaših prava (Član 6, tačka e) ZZLP)

Do isteka jedne godine od zastarjelosti obaveza u vezi sa poružbinom (10+1 godina) ili godinu dana od odgovora ako ne bude porudžbine

Odgovor na ostale upite

Naš zakoniti interes da odgovorimo na upite, ukoliko je neophodno da riješimo postojeće probleme i kako bi time obezbijedili vaše zadovoljstvo kao našeg kupca ili kao korisnika  Internet Sajtova (Član 6, tačka e) ZZLP)

Do isteka jedne godine od odgovora na upit

 

       2.6. Nagradne igre i konkursi

Za potrebe učestvovanja u nagradnim igrama/konkursima prikupljamo lične podatke, u skladu sa pravilima za svaku aktivnost pojedinačno. Za prijavu učesnika potrebno nam je Vaše ime i prezime, a u zavisnosti od konkretnih pravila igre, datum rođenja, broj telefona i kućna adresa (obavještavanje dobitnika, slanje nagrada i sl) ili bilo koji drugi podatak potreban da bi se utvrdila ispunjenost kriterijuma za učešće ili nagrađivanje. Ukoliko ste dobitnik nagrade čija vrijednost prevazilazi iznos propisan poreskim propisima, dodatno potreban nam je i Vaš JMBG.

Prilikom prikupljanja ovih podataka, u svakom konkretnom slučaju, informisaćemo Vas o vrsti, svrsi obrade ovih podataka, periodu čuvanja, kao i o Vašim pravima.

-U izostanku drugačijeg obaveštenja u vezi sa konkretnim Vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa pravilima opisanim u tabeli ispod u vezi sa nagradnim igrama i konkursima. Vaši lični podaci se takođe mogu obrađivati u druge svrhe kao što ćete saznati iz daljih odjeljaka ove Politike privatnosti.
 

Vrsta podataka

Svrha obrade

Pravni osnov obrade

Period čuvanja

ime i prezime, a u zavisnosti od konkretnih pravila igre, datum rođenja, broj telefona i kućna adresa, JMBG (za dobitnike)

Učešće u nagradnoj igri/konkursu

Vaša saglasnost (Član 5 ZZLP)

Dve godine od okončajna nagradne igre/konkursa

Realizacija nagradne igre/konkursa

Naš zakoniti interes za izvršavanje obaveza koje proizilaze iz javnog obećanja, organizovanja nagradne igre i/li konkursa (Član 6 tačka a) ZZLP)

Do isteka jedne godine od zastarjelosti obaveza (10+1 godina)

Postupanje u skladu sa poreskim propisima za dobitke i nagrade koje prelaze neoporezive iznose

Naše pravne obaveze, odnosno zakonske obaveze (Član 6, tačka a) ZZLP)

Pet godina od isteka godine u kojoj je ostvaren dobitak ili nagrada

 

       2.7. Program lojalnosti Sport&Bonus

Ukoliko ste se učlanili odnosno pristupili našem programu lojalnosti Sport&Bonus koji pruža različite benefite kupcima koji kupovinu obavljaju u našim fizičkim prodavnicama ili vrše Online kupovinu, učlanjenje je dobrovoljno.

Učlanjenjem u program lojalnosti Sport&Bonus zaključujete ugovor sa Sport Vision-om na koji se primjenjuju Opšti uslovi, a naročito odjeljak VII Opštih uslova.

U vezi sa tim obrađujemo identifikacione i kontakt podatke (ime i prezime, e-mail, datum rođenja i broj telefona) koje nam date i koje ste nam dali, i podatke o prethodnim kupovinama, a koji su potrebni za pristup i realizaciju programa lojalnosti.

-Vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa pravilima opisanim u tabeli ispod u vezi sa Sport&Bonus programom lojalnosti. Vaši lični podaci se takođe mogu obrađivati u druge svrhe kao što ćete saznati iz daljih odjeljaka ove Politike privatnosti.
 

Vrsta podataka

Svrha obrade

Pravni osnov obrade

Period čuvanja

Identifikacioni i kontakt podaci, istorija kupovina

Realizacija Sport&Bonus programa lojalnosti

Neophodno za izvršenje ugovora i preduzimanje radnji, na Vaš zahtjev pre zaključenja ugovora, u cilju realizacije programa lojalnosti (Član 6, tačka b) ZZLP

Do brisanja korisničkog naloga, prestanka članstva u programu lojalnosti ili obustave programa

 

       2.8.Lični podaci korisnika društvenih mreža

Na našim stranicama društvenih mreža informišemo lica o ponudama, proizvodima, uslugama, akcijama, nagradnim igrama, bitnim informacijama i novostima. Identifikacione i kontakt podatke (ime i prezime, e-mail, broj telefona, profil), kao i podatke koje dobrovoljno unosite na našim stranicama društvenih mreža (pitanja, pohvale i kritike) obrađujemo u svrhu interakcije sa posjetiocima društvenih mreža i davanja odgovora na postavljena pitanja, pohvale i kritike.

Na obradu podataka od strane operatera platformi društvenih mreža (npr. administracija članova i dijeljenje informacija) imamo samo ograničen uticaj. Tamo gdje možemo da utičemo i podesimo parametre za obradu Vaših podataka i to tako da operater platforme društvenih mreža postupa u skladu sa zaštitom podataka, mi preduzimamo sve mjere koje su nam na raspolaganju. Međutim, na mnogim mjestima ne možemo da utičemo na obradu podataka operatera, niti znamo koje podatke operater tačno obrađuje.

Operater platforme upravlja cijelom IT infrastrukturom usluge, pridržava se sopstvenih pravila o zaštiti podataka i ima sa Vama poseban korisnički odnos (ukoliko ste registrovani korisnik usluge društvenih mreža). Dodatno, operater je isključivo odgovoran za sva pitanja u odnosu na podatke Vašeg korisničkog profila, kojima mi kao kompanija nemamo pristup.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima privatnosti.

Podatke, koje ste unijeli na našim stranicama društvenih mreža, kao što su npr. komentari, video snimci, slike, lajkovi, javna obaveštenja i sl. objavljuje operater platforme, a mi ih ni u jednom trenutku ne obrađujemo u neku drugu svrhu od predviđene. Zadržavamo pravo da obrišemo nezakonite ili neprimjerene sadržaje, ukoliko je to potrebno.

Vaše podatke obrađujemo i u svrhu komuniciranja sa vama. Vaše sadržaje ćemo eventualno podijeliti na našoj stranici ako to predstavlja funkciju platforme društvene mreže.

Vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa pravilima opisanim u tabeli ispod u vezi sa korišćenjem društvenih mreža. Vaši lični podaci se takođe mogu obrađivati u druge svrhe kao što ćete saznati iz daljih odjeljaka ove Politike privatnosti.
 

Vrsta podataka

Svrha obrade

Pravni osnov obrade

Period čuvanja

Identifikacioni  podaci, podaci koje unosite na našim stranicama društvenih mreža

Odgovori na pitanja, pohvale i kritike, objavljivanje pohvala i kritika

Naš zakoniti interes za unaprijeđenje odnosa sa korisnicima i promociju proizvoda (Član 6, tačka e) ZZLP)

U roku od godinu dana od brisanja sa društvenih mreža

 

       2.9.Uspostavljanje, korišćenje i odbrana zahtjeva

Vaše lične podatke možemo obraditi u vezi sa našim pravom na uspostavljanje, korišćenje ili odbranu zahtjeva koji proističu iz ugovora između Vas i nas ili povezani sa vašim korišćenjem usluga ili funkcionalnosti koje pružamo mi, Internet Prodavnice ili Povezane Usluge. Obim i vrsta podataka se može razlikovati u zavisnosti od sadržine zahtjeva.

Vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa pravilima opisanim u tabeli ispod u vezi sa uspostavljanjem, korišćenjem ili odbranom zahtjeva. Vaši lični podaci se takođe mogu obrađivati u druge svrhe kao što ćete saznati iz daljih odjeljaka ove Politike privatnosti.
 

Vrsta podataka

Svrha obrade

Pravni osnov obrade

Period čuvanja

Identifikacioni  podaci, podaci o određenoj porudžbini ili ponudi, detalji transakcije

Uspostavljanje, korišćenje ili odbrana zahtjeva

Naš zakoniti interes da uspostavimo, koristimo ili odbranimo zahtjeve na koje imamo pravo (Član 6, tačka e) ZZLP)

Do isteka jedne godine od zastarjelosti obaveza (10+1 godina)

 

       2.10. Podaci koje ne obrađujemo

Ne obrađujemo podatke povezane s rasnim ili etničkim porijeklom, političkim mišljenjem, verskim ili filozofskim uverenjem ili članstvom u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke u cilju jedinstvene identifikacije lica, podatke o zdravstvenom stanju ili podatke o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji.

Ukoliko postoji potreba za obradom nekih od navedenih ličnih podataka, uvijek će nam biti potrebna Vaša izričita saglasnost.

 1. Kolačići, (cookies), tehnologije i profilisanje

       3.1.Kolačići (cookies)

Internet Sajtovi koriste na mnogim mjestima male tekstualne datoteke koje mogu da se memorišu na vašem uređaju, a Vaš pretraživač može da ih sačuva, koji se nazivaju kolačići (eng. Cookies)  („kolačići“).

       3.2. Tehnologije

       3.2.1. Tehnički neophodne tehnologije

 1. Google Maps

Stavljamo Vam na raspolaganje funkciju za pronalaženje prodavnica, kao i druge pretrage naših prodavnica (na primjer, za specijalne proizvode, asortimane ili servise) na Internet prodavnicama. Koristimo mape sa www.google.com/maps (Google Maps) za prikaz lokacija na interaktivnoj mapi.

Pri korišćenju funkcije za pronalaženje naših prodavnica pristupamo informacijama o lokacijama sa vašeg krajnjeg uređaja. Ove informacije koristimo isključivo za to da vas lociramo na mapi i pokažemo vam najbliže prodavnice. Određivanje lokacije možete potpuno da isključite deaktiviranjem servisa za lociranje na vašem krajnjem uređaju. U zavisnosti od uređaja, po potrebi unaprijed može da bude zatražena vaša eksplicitna saglasnost za korišćenje vaše lokacije. Inače, u bilo kom trenutku možete da kontrolišete pristup funkciji za otkrivanje lokacije vašeg uređaja tako što ćete da deaktivirate funkciju u podešavanjima uređaja (povlačenje saglasnosti). Imajte u vidu da kada uključite funkciju GPS lokatora, druge aplikacije takođe mogu da pristupe vašoj lokaciji. Na osnovu ovih podataka se ne sastavlja profil kretanja.

Pravni osnov za korišćenje Google Maps-a je naš preovlađujući zakoniti interes prema članu 6 tačka e) ZZLP da vam obezbijedimo našu funkciju za pronalaženje prodavnica i druge pretrage naših prodavnica kako biste naše servise mogli da pronađete na najbolji mogući način.

Ukoliko se prema smernicama provajdera vašeg operativnog sistema od vas posebno zatraži saglasnost, pravni osnov za obradu je član 5 ZZLP – Vaša saglasnost.

 1. reCAPTCHA

Na našim internet stranicama u određenim slučajevima, kao što je popunjavanje formulara, koristimo servis reCAPTCHA ponuđača Google Ireland Limited (reCAPTCHA: v2, v3 i invisible reCAPTCHA). Njegova svrha je prvenstveno razlikovanje ličnih unosa podataka od automatizovane, mašinske obrade.

Pravni osnov za obradu podataka u vezi sa korišćenjem ovog servisa je član 6 tačka e) ZZLP, zasnovan na našem preovlađujućem zakonitom interesu da osiguramo bezbednost naših IT sistema na najbolji mogući način i spriječimo smetnje na našim internet stranicama uslijed napada.

       3.2.2. Proširene funkcije

Na nekim mjestima na Internet Prodavnicama umetnuli smo video zapise ponuđača YouTube, LLC, ćerka kompanije kompanije Google Inc, odnosno ponuđača Google Ireland Limited.

Naše YouTube video zapise integrisali smo sa proširenim režimom zaštite podataka. U ovom slučaju YouTube ne dobija informacije o posjetiocima osim ako ne pogledaju video.

O mogućem prikupljanju i korišćenju vaših podataka u tom slučaju od strane YouTube-a nemamo saznanja i samim tim nikakav uticaj na to.

       3.3.3. Profilisanje

Ukoliko ste dali saglasnost za upotrebu vaših ličnih podataka za profilisanje, podatke koje nam Vi date ili ste ih dali, kao i podatke koje o vama prikupimo na drugi način, koristićemo za kreiranje vašeg profila u cilju prilagođavanja naših ponuda, obavještenja i informacija o pogodnostima i prilagođavanja prikazivanja artikala na Internet Prodavnicama.

To znači da putem automatizovane obrade ličnih podataka procjenjujemo odabrane faktore i informacije o korisnicima, posebno njihove aktivnosti na Internet Prodavnicama, uključujući na osnovu kupovina, istorije pregledanih proizvoda i korišćenih usluga, zadržavanja na određenim proizvodima, kao i izabrane preferencije, kako bismo analizirali njihovo ponašanje ili napravili pretpostavke za buduće ponašanje.

Profilisanje podrazumijeva prikupljanje podataka tokom vremena, u odnosu na Vaše aktivnosti na Internet Prodavnicama, u komunikaciji sa nama, prilikom Online kupovine, ali i tako što nam iste date ili ste ih dali u okviru korisničkog naloga. Ovi podaci naročito uključuju:

 • kontakt podatke: ime i prezime, e-mail broj telefona;
 • podatak o polu;
 • podatke o adresi: grad, opština, poštanski broj, ulica i kućni broj, geolokacija;
 • podatke preferencijama: omiljeni sportovi, omiljeni brendovi, omiljena vrtsta proizvoda, veličina odjeće, veličina obuće, omiljena boja, omiljeni proizvodi;
 • podatke o članovima porodice: starost i pol;
 • podatke o prethodnim kupovinama;
 • podaci o ponašanju u kontaktu sa nama: kupovine, povrati robe, reklamacije, interakcije kroz mobilne aplikacije, interakcije sa stranicama na društvenim mrežama i interakcije sa korisničkom podrškom.

Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile koji imaju za cilj napredniju segmentaciju, procjenu interesovanja i predviđanje budućeg ponašanja, kako bismo unaprijedili kreiranje naše reklamne ponude prilagođene vašem ličnom interesovanju i predstavljanje relevantnih proizvoda, kako prilikom posete Internet Prodavnicama, tako i prilikom slanja obavještenja, ponuda i informacija o pogodnostima i Newsletter-a.

Značaj korišćenja profilisanja može biti, na primjer, slanje promotivnog sadržaja prilagođenoj određenoj osobi, prikazivanje proizvoda na Internet prodavnicama prilagođenih interesovanjima određene osobe, davanje popusta određenoj osobi, podsećanje na nedovršene kupovine, slanje prijedloga proizvoda koji može odgovarati interesima ili željama određenog lica ili ponuda boljih uslova u odnosu na standardnu ponudu kod Online kupovine. Uprkos profilisanju, lice na koje se profilisanje odnosi slobodno odlučuje o tome hoće li da iskoristi popust ili ponudu koji je dobilo na ovaj način, ili će iskoristiti bolje uslove i obaviti online kupovinu.

Pravni osnov za kreiranje personalizovanih profila radi slanja personalizovanih ponuda i obaveštenja na osnovu profilisanja, odnosno prikazivanja proizvoda na Internet Prodavnicama, je Vaša saglasnost, u skladu sa članom 5. ZZLP.

Vašu saglasnost možete u svakom trenutku povući putem svog korisničkog naloga u opciji „Obaveštenja“, a imate mogućnost da odjavu izvršite putem e-maila na infobih@sportandbonus.com.

Važno je da znate da, i ako povučete saglasnost za profilisanje, mi Vam i dalje možemo slati prilagođen promotivni sadržaj, na osnovu našeg zakonitog interesa da prilagodimo direktni marketing, ako niste povukli saglasnost za prijem obavještenja, ponuda i informacija o pogodnostima, odnosno možemo prikazivati prilagođen sadržaj na Internet Prodavnicama na osnovu našeg zakonitog interesa, sve kako je bliže opisano u odjeljku 2.4. ove Politike privatnosti, ali to više neće biti na osnovu automatizovane obrade ličnih podataka.

 1. Pristup i prenos ličnih podataka

      4.1. Lica koja imaju pristup ličnim podacima

Vaše lične podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo u skladu sa važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi. Čuvamo ih i skladištimo na serverima u Evropskoj Uniji.

Unutar Sport Vision-a, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo one organizacione jedinice, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su lični podaci prikupljeni da bi obavili svoje radne zadatke. Zaposleni koji imaju pristup ličnim podacima imaju obavezu čuvanja povjerljivosti podataka.

Vaše lične podatke ćemo obrađivati mi sami dok treća lica imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka samo u obimu u kojem je to neophodno.

Treća lica koja djeluju u naše ime kao obrađivači. U ovim slučajevima, treća lica mogu da koriste Vaše lične podatke isključivo za svrhe koje su gore navedene i isključivo u skladu sa našim instrukcijama. U tom slučaju obrađivaču se ustupaju samo oni podaci koji su neophodni za ostvarenje svrhe ugovorene obrade, i obrađivači ih ne mogu koristiti za druge svrhe. U ovim slučajevima, uslovi obrade podataka i odgovornost za zaštitu podataka definisaće se ugovorom između nas i obrađivača.

Lica koja imaju pristup Vašim podacima jesu naši poslovni partneri koji nam pomažu u redovnom poslovanju, a to su:

 • Provajderi cloud IT platformi na kojima se čuvaju podaci i partneri na održavanju i razvoju IT platformi koji obezbjeđuju implementaciju novih funkcionalnosti na sistemima i ispravno funkcionisanje sistema;
 • Partneri koji se bave analitikom podataka za Sport Vision te u sklopu poslovanja obrađuju podatke u cilju slanja personalizovanih ponuda, identifikovanja ciljnih grupa i dr.;
 • Provajderi komunikacionih servisa koji omogućavaju razmjenu podataka putem različitih kanala komunikacije (telefon, e-mail, social media i dr.) sa ciljem obavještavanja kupaca o stanju porudžbine i slanja marketinških ponuda i obaveštenja;
 • Partneri koji pružaju tehničku podršku u programu lojalnosti Sport&Bonus koji imaju pristup evidenciji članova programa lojalnosti Sport&Bonus;
 • Kurirske službe koje vrše isporuku naše robe imaju pristup podacima koji su neophodni za izvršenje isporuke (ime i prezime, adresa, broj telefona);
 • Lica sa kojima sarađujemo radi zaštite naših prava i interesa (advokati, računovođe, osiguravajuće kuće, savjetnici i dr.) imaju pristup ličnim podacima samo u mjeri u kojoj je to neophodno za zaštitu naših prava;
 • Nadležna tijela kod sprovođenja nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja kao i druga pravna lica kad je to potrebno za izvršenje neke naše zakonske dužnosti, npr. revizor. U tom slučaju ta pravna lica obrađuju Vaše lične podatke u svrhu koja im je zakonom dodjeljena;
 • Ostala lica u vezi s poslovnim transakcijama kao što su npr. prodaja društva ili dijela društva, reorganizacija, spajanje, zajedničko ulaganje ili bilo koja druga vrsta raspolaganja našim društvom, imovinom ili zalihama (uključujući i stečaj ili sličan postupak)
 • Dobavljači u situacijama kada ne možemo samostalno da odgovorimo na Vaš upit, te nam je neophodna asistencija dobavljača, uz Vašu prethodnu saglasnost.

Treća lica su ograničena u mogućnosti korišćenja Vaših ličnih podataka u bilo koje druge svrhe, osim navedenih, te su u obavezi da štite i obrađuju Vaše lične podatke u skladu sa zakonskim, regulatornim i ugovornim obavezama.

Sva pravna lica sa kojima sarađujemo su izabrana na veoma pažljiv način, i kada to nalaže zakon, ugovorom su obavezana na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, u skladu sa članovima 12. i 16. ZZLP.

       4.2. Lica sa kojima Sport Vision dijeli lične podatke

U principu ne prenosimo Vaše podatke trećim licima osim ukoliko imamo zakonsku obavezu da to učinimo (npr. na zahtjev organa za krivično gonjenje) ili ukoliko su nam Vaši podaci potrebni za obavljanje poslovnih aktivnosti ili u okviru realizacije nekog ugovora, kako je gore navedeno. U svim ovim slučajevima striktno se pridržavamo zakonskih odredbi.

Ukoliko izvršite porudžbinu proizvoda, posredstvom Vašeg e-maila i/ili broja telefona primićete potvrdu o porudžbini i otpremanju kao i – u zavisnosti od pružaoca transportne usluge – obavještenje o najavi paketa kao i o mogućim opcijama dostave.

Pravni osnov za prenos e-maila i broja telefona odgovarajućem pružaocu usluge za dostavu paketa kao i za njihovo korišćenje jeste izvršenje ugovora shodno članu 6 tačka b) ZZLP na osnovu Vaše kupovine – dostavljanje poručenih proizvoda, kao i naš zakoniti interes da otpremanje i dostavu u maksimalnoj mjeri prilagodimo kupcima shodno članu 6 tačka e) ZZLP.

Podaci mogu da se prenose i u druge države u kojima gore navedeni ugovorni partneri eventualno imaju svoje sjedište ili servere tj. obrađuju podatke. To su isključivo države Evropske Unije ili države koje obezbjeđuju adekvatan nivo zaštite u skladu sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine. Mi svakako implementiramo odgovarajuće bezbednosne mjere uključujući ugovaranje odredaba o zaštiti ličnih podataka na nivou standarda Bosne i Hercegovine i EU.

 1. Period čuvanja ličnih podataka

Lični podaci se čuvaju onoliko vremena koliko je potrebno za obezbjeđivanje svrhe za koju lični podaci prikupljeni, i to:

 • za podatke gdje postoji zakonom definisan rok čuvanja, Sport Vision čuva podatke u tom periodu;
 • podatke za koje ne postoji definisani zakonski rok čuvanja, Sport Vision čuva tokom perioda važenja ugovora u vezi sa kojim se podaci obrađuju, a po prestanku ugovora Sport Vision briše podatke u dodanom roku od godinu dana po isteku roka zastarjelosti za odgovarajuće obaveze, npr. ugovori o prometu robe i usluga sa pravnim licima 3+1 godina, ugovori  o prometu robe i usluga sa ostalim licima 10+1 godina, imajući u vidu da u dodatnom roku od godinu dana od isteka roka zastarjelosti može doći do saznanja od strane Sport Vision-a o podnošenju tužbe ili zastoju zastarjelosti;
 • podatke koje obrađuje na osnovu zakonskog interesa, Sport Vision čuva sve dok postoji zakoniti interes, i briše ih po prestanku zakonitog interesa, u razumnom roku ne dužem od 6 mjeseci;
 • podatke koje obrađuje na osnovu saglasnosti, Sport Vision čuva sve dok ima saglasnost, a u slučaju povlačenja saglasnosti, iste briše u razumnom roku ne dužem od 6 mjeseci;
 • podaci dostavljeni prilikom postavljanja nekog upita/pitanja preko internet stranice, putem društvenih mreža ili putem e-maila ili telefona, brišu se ili anonimizuju najkasnije u roku od godinu dana nakon davanja konačnog odgovora;
 • u slučaju brisanja korisničkog naloga, isti će biti aktivan još 30 dana, te je tokom tok perioda moguće ponovo aktivirati nalog unošenjem e-mail adrese i lozinke. Nakon isteka tog perioda svi podaci sadržani u nalogu će se automatski obrisati.

Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje ličnih podataka, lični podaci će biti trajno obrisani.

 1. Podaci o maloljetnim licima

Sport Vision ne obrađuje s namjerom lične podatke maloljetnika mlađih od 16 godina. U cilju prevencije obrade ličnih podataka maloljetnika mlađih od 16 godina, prilikom kreiranja korisničkog naloga na Internet Sajtovima neophodno je unijeti datum rođenja.

Zastupnicima maloljetnih lica preporučujemo da pravilno nadziru maloletnike pod svojim starateljstvom dok vrše pretragu po internetu, a naročito kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka.

Ukoliko smatrate da ste nenamerno dostavili lične podatke, molimo Vas da nas roditelji ili zakonski staratelji obavijeste o tome i mi ćemo izbrisati vaše lične podatke.

 1. Način na koji štitimo lične podatke

Neke od mjera zaštite koje sprovodimo su sljedeće:

 • Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to praktično;
 • Savremeni metodi zaštite i kontrole pristupa izvorima koji sadrže lične podatke;
 • Ograničenje pristupa osjetljivim podacima kao i ograničenje korisničkih naloga koji mogu imati pristup određenim podacima, uvodeći sistem uloga i autorizacija koje će da obezbjede da samo određeni zaposleni kontrolori kojima je neophodan pristup podacima za obavljanje radnih zadataka mogu da imaju uvid i vrše obradu odgovarajućih podataka;
 • Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje se Vaši podaci čuvaju) koji se koriste za obradu ličnih podataka;

Svrha sprovođenja navedenih mjera je sprečavanje rizika od uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Vašim ličnim podacima. Korišćenje odgovarajućih mjera zaštite, u odnosu na Vaše lične podatke, tražimo i od trećih osoba koje imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka.

Molimo vas da imate u vidu da ste, prihvatanjem ove Politike privatnosti, saglasni da Sport Vision ne može da garantuje apsolutnu sigurnost, bezbjednosni integritet i poverljivost ličnih podataka, te da nećemo snositi odgovornost za gubitak/uništenje/otkrivanje ličnih podataka, ukoliko smo preduzeli sve mjere koje smo imali na raspolaganju u tom trenutku.

Pored toga, prilikom registracije korisničkog naloga, korisnicima savetujemo da svoju lozinku ne otkrivaju drugim osobama, jer su korisnici odgovorni za sve radnje izvršene preko korisničkog naloga. Sport Vision neće snositi odgovornost za gubitak/uništenje/otkrivanje ličnih podataka u vezi sa podacima sačuvanim na korisničkom nalogu. Ukoliko Vam je poznato ili sumnjate da je nekom poznata Vaša lozinka, možete samostalno da resetujete lozinku i uputstva za promenu će vam stići na e-mail adresu. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, imamo pravo da od Vas tražimo da promenite lozinku ili  da vam privremeno blokiramo korisnički nalog.

 1. Prava lica na koje se podaci odnose

Ako odlučite da koristite jedno ili više svojih niže navedenih prava, imamo pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite ličnih podataka.

Vaša prava ostvarujete besplatno. Izuzetno, ako je Vaš zahtjev očigledno neosnovan ili pretjeran (npr. tražite lične podatke koje i sami posjedujete), a posebno ako se isti zahtjev učestalo ponavlja, imamo pravo da naplatimo nužne troškove postupanja po Vašem zahtjevu ili da odbijemo da postupimo po Vašem zahtjevu.

Molimo Vas da sva pitanja i zahtjeve vezane za Vaša prava, u pisanom obliku i potpisane šaljete na adresu infobih@sportandbonus.com. Na Vaš zahtjev ćemo odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, osim ako izuzetna složenost pojedinačnog slučaja ne zahtjeva produženje navedenog roka. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo Vas posebno obavjestiti. Da bismo Vas zaštitili kao nosioca ličnih podataka, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će za Sport Vision predstavljati jemstvo da lične podatke daje njihovom vlasniku.

Ukoliko je Vaš zahtjev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Pod učestalim ponavljanjem smatramo situaciju kada nam se obratite sa zahtjevom za ostvarenje nekog od prava pet, ili više puta, i u tom slučaju ćemo odgovoriti na Vaš zahtjev samo ukoliko za to postoji opravdan razlog.

       8.1. Pravo na obavještavanje/informisanje o obradi

U trenutku prikupljanja ličnih podataka, dužni smo da Vas na transparentan način obavijestimo o vrsti podataka koje prikupljamo, o svrsi namjeravane obrade i pravnom osnovu za obradu, o primaocu ličnih podataka ili trećoj strani kojoj će biti dostupni, da li je zakonska obaveza dostavljanje podataka za obradu, o posljedicama u slučaju da nosilac podataka odbije da postupi tako, u kojim slučajevima nosilac podataka ima pravo da odbije da dostavi lične podatke, da li namjeravamo da iznesimo lične podatke u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, o roku čuvanja podataka, ili ako to nije moguće o kriterijumima za određivanje tog roka, kao i o Vašim pravima (da zahtjevate pristup, ispravku ili brisanje svojih ličnih podataka, pravu na ograničenost obrade, pravu na prenosivost podataka, pravu na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pravu prigovora kontroloru i Agenciji);

       8.2. Pristup Vašim podacima o ličnosti

Imate pravo da od nas tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup svojim podacima o ličnosti, pravo na pristup informacijama o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, kome su Vaši podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, predviđenom roku čuvanja, ili ako to nije moguće o kriterijumima za određivanje tog roka, pravu na informacije o tome da imate pravo da zahtjevate ispravku ili brisanje svojih podataka o ličnosti, da ograničite obradu i pravo na prigovor na obradu, pravo da se podnese pritužba Povereniku

       8.3. Pravo na dobijanje kopije

Imate pravo da od nas tražite da Vam izdamo kopije podataka koje obrađujemo, u pisanom ili elektronskom obliku.

       8.4. Ispravka netačnih, dopuna, brisanje i ograničenje upotrebe ličnih podataka

U slučaju netačnih podataka, imate pravo da zahtjevate da se netačni podaci isprave. Mi smo dužni da te podatke ispravimo bez nepotrebnog odlaganja. Ukoliko je neophodno radi ispunjenja svrhe obrade, možete da tražite da se Vaši nepotpuni lični podaci dopune ili ažuriraju, a što ćemo evidentirati bez odlaganja. Ovo se ne odnosi na podatke koji su sačuvani na korisničkom nalogu a koje je Sport Vision automatski povukao, jer nemamo pristup korisničkom nalogu, te ste samo Vi odgovorni za tačnost i ažurnost tih podataka.

       8.5. Pravo na brisanje ličnih podataka

Imate pravo da zahtjevate od nas da obrišemo Vaše lične podatke, kao i da prekinemo i privremeno obustavimo obradu Vaših ličnih podataka.

       8.6. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da zahtjevate od nas da se obrada Vaših ličnih podataka ograniči ukoliko: (i) osporavate tačnost ličnih podataka (u roku u kome nam je omogućeno da provjerimo tačnost ličnih podataka), (ii) ukoliko smatrate da je obrada nezakonita (a ne zahtjevate brisanje podataka), (iii) ukoliko nam nisu više potrebni Vaši lični podaci za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahtjeva, (iv) ukoliko ste podnijeli prigovor na obradu (u toku procjenjivanja da li pravni osnov za obradu preteže nad Vašim interesima). U slučaju da je obrada ograničena, lični podaci čija je obrada ograničena mogu se dalje obrađivati jedino na osnovu pristanka lica na koje se ti lični podaci odnose, osim u slučajevima predviđenim relevantnim propisima. U slučaju ograničenja obrade, Sport Vision će biti dužan da Vas obavijesti o prestanku ograničenja, prije isteka roka na koje je ograničenje važilo.

       8.7. Prenosivost ličnih podataka

Imate pravo da od nas zahtjevate prenošenje ličnih podataka drugom kontroloru, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada su lični podaci, koji su predmet zahtjeva za prenošenje, strukturirani, i u uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu, ukoliko su u pitanju podaci za koje ste dali pristanak na obradu podataka i ukoliko se obrada vrši automatizovano.

       8.8. Pravo na povlačenje saglasnosti

Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost za obradu ličnih podataka u pisanoj formi kao i da tražite da se trajno brišu Vaši lični podaci koje smo obrađivali na osnovu Vaše saglasnosti. Povlačenje saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade izvršene prije povlačenja.

       8.9. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim ličnim podacima

Imate pravo prigovora na obradu Vaših ličnih podataka kao i uopšteno na naš način postupanja s Vašim ličnim podacima. Vaš zahtjev nam pošaljite putem e-pošte na adresu infobih@sportandbonus.com, gdje u naslovu poruke navodite Prigovor protiv obrade i u samoj poruci objašnjavate razlog prigovora i Vaš zahtjev.

Posebne napomene o pravu na prigovor 

Imate pravo da nam u svakom trenutku podnesete prigovor ukoliko smatrate da je to opravdano i ukoliko smatrate da naša odluka proizvodi takve pravne posljedice da može značajno da utiče na Vaš položaj. U tom slučaju bićemo dužni da prekinemo sa takvom obradom ličnih podataka, osim ukoliko ste unaprijed obavješteni o tome da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahtjeva

Ukoliko je Vaš prigovor usmeren protiv obrade podataka u reklamne svrhe na osnovu člana 6 tačka e) ZZLP mi ćemo obradu bez dalje provjere odmah obustaviti, uključujući i profilisanje.

       8.10. Pravo na prigovor Agenciji

U svakom trenutku imate pravo na prigovor pred nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka - Agencijom za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini čije kontakt podatke možete naći ovdje https://www.azlp.ba.

 1. Izmjena Politike privatnosti

Sport Vision zadržava pravo da bilo kada izmjeni ovu Politiku Privatnosti. Svaka izmjena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na Internet Sajtovima ili na drugi adekvatan način. S tim u vezi, preporučujemo Vam da redovno vršite provjeru odjeljka koji se odnosi na Politiku privatnosti kako biste imali najnovije informacije.

 1. Kontaktirajte nas

Ukoliko imate neka pitanja, komentare ili primjedbe u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila infobih@sportandbonus.com ili slanjem pisanog zahtjeva na adresu Sport Vision DOO, Bijeljina, Pantelinska 79A, 76 300 Bijeljina.